top of page

Jur kand
Carl-Johan Vahlén

Our Services

Tjänster • Områden

Försäkringstvist

Med många års erfarenhet kan vi utan tvekan konstatera att vi vet hur tufft det kan vara att komma i konflikt med sitt försäkringsbolag. 

Styrelseuppdrag

Vi åtar oss styrelseuppdrag för aktiebolag och bostadsrättföreningar. Förutom själva   styrelseuppdraget kan vi löpande svara på juridiska frågor och ge löpande juridisk rådgivning vid uppkomna problem.

Seniorkonsult

Vi lämnar juridisk rådgivning till andra advokatbyråer angående skadeståndrätt och frågor om handläggning av processer samt hantering av fordringar.

Skadestånd

Skadestånd är ett av våra områden och specialintressen. Skadestånd syftar till att återställa effekterna av en uppkommen skada.

Contact
bottom of page